CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG

Tất cả thành viên của VZ99 tham gia đặt cược tại tất cả các sảnh của [V8 KY LEG] có các đơn cược đạt từ 2.000.000 trở lên có thể nhận thưởng 18.888.000, chi tiết hoạt động như sau:

Ví dụ: Thành viên AA chơi tại sảnh [V8 KY LEG] trong ngày tích luỹ cược đạt 20.000.000 có thể nhận 58K vào ngày hôm sau

Phương thức nhận thưởng: Trong ngày thành viên đạt được yêu cầu hoạt động tương ứng, vui lòng liên hệ [SẢNH HOẠT ĐỘNG ƯU ĐÃI] từ 9:00 – 21:00 hôm sau để nhận thưởng, quá hạn hoạt động này sẽ bị huỷ bỏ ~

QUY TẮC HOẠT ĐỘNG

  1. Tiền khuyến mãi nhận được cần 1 vòng cược mới có thể rút tiền
  2. Một IP, thành viên chỉ có thể nhận thưởng mỗi ngày một lần. Nếu phát hiện thành viên đã đăgn ký nhiều tài khoản hoặc tạo hội nhóm để trục lợi hoạt động, VZ99 có quyền hủy bỏ tư cách tham gia hoạt của thành viên. Trong trường hợp nghiêm trọng nghiêm cấm thành viên không được chơi trên trang web VZ99 ~
  3. Quyền giải thích cuối cùng của sự kiện thuộc về VZ99. VZ99 có quyền sữa đổi, dừng hoặc chấm dứt hoạt động mà không cần thông báo trước.

Trả lời