CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG

KHÔNG CẦN BẠN ĐẦU TƯ, KHÔNG RỦI RO, THAM GIA VZ99, ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ CUỘC SỐNG

Thu nhập chủ yếu của đại lý: [Cổ tức + Hoa Hồng tỷ lệ cược] đồng thời hưởng cả 2!

1. Cách tính cổ tức: [Lợi nhuận của đại lý trong tháng – (chi phí trả cho VZ99)]  X %Cổ Tức

VÍ DỤ: Đại lý A tổng lợi nhuận trong tháng là 180 triệu, đại lý A sẽ nhận được như sau: [180,000,000-(180,000,000*3)]         *0.15=18,900,000vnd tổng cổ tức trong tháng.

Điều kiện kết toán cổ tức cho đại lý: Mỗi tháng phải có ít nhất 5 thành viên hiệu quả (Yêu cầu đối với thành viên hiệu quả: Trong tháng phải có ít nhất 5 lần cá cược hiệu quả bên game xổ số và tổng số tiền nạp từ 3 triệu trở lên) mới có thể kết toán cổ tức, nếu trong tháng không đạt chỉ tiêu có thể tích lũy tháng sau kết toán.

Thời gian kết toán hoa hồng: Ngày 1 -5 hàng tháng

2. Cách tính hoa hồng tỷ lệ cược: Tổng số tiền trúng thưởng của tất cả thành viên cấp dưới X mức chênh lệch tỷ lệ cược mà đại lý tự điều chỉnh cho cấp dưới; Tài khoản đại lý (bảng biểu thành viên) sẽ tự động trực tiếp thống kê tổng tỷ lệ cược và chuyển vào ví tài khoản đại lý

VÍ DỤ: Tỷ lệ cược riêng của đại lý là 99.5, có thể điều chỉnh cấp dưới 99.202, cấp dưới mỗi lần trúng được, Sự khác biệt về tỷ lệ cược ở giữa là hoa hồng do đại lý kiếm được và hoa hồng, không giới hạn ~

Để được tư vấn chế độ của đại lý xin vui lòng liên hệ chuyên viên đại lý qua ZALO: 0945.64.9999

QUY TẮC HOẠT ĐỘNG

  1. Đại lí có thể cùng lúc hưởng phương án 1, 2, ở nhà không cần làm gì cũng có thể nhận hoa hồng cao, tỉ lệ hoàn trả khác nhau, điểm trả càng cao tỷ lệ hoa hồng càng cao ~
  2. Khi cài điểm trả cấp dưới càng thấp, tỷ lệ cược của cấp dưới càng thấp, vì để phát triển cấp dưới, gợi ý không nên cài điểm trả của cấp dưới quá thấp ~”
  3. Chi phí chi trả cho vz99: (Lợi nhuận thực của đại lý trong tháng*0.3) hoa hồng (0.1) + phí đảm bảo tiền trong tài khoản (0.1) + phí hành chính (0.1)
  4. Thời gian kết toán hoa hồng: ngày 1-5 hàng tháng
  5. (lưu ý) Nghiêm cấm đại lý chiêu mộ thành viên dưới 18 tuổi tham gia cá cược; nghiêm cấm đại lý tự đăng ký tài khoản thành viên để hoạt động gian lận, cược chéo trong vz99 hay với tài khoản khác trên nhà cái khác nhằm trục lợi từ tiền hoa hồng. Sau khi bộ phận kiểm soát rủi ro thẩm định dựa theo số liệu thống kê trên hệ thống liên minh, xác minh hoạt động gian lận của đại lý, chúng tôi có quyền hủy bỏ tư cách và đóng băng vĩnh viễn tài khoản đại lý của bạn và chấm dứt hợp tác!

Trả lời