Nội dung hoạt động

Khuyến mãi dành riêng cho các cú đêm, thêm vui vẻ, kích thích. Đừng lướt mãi FB, tiktok, đăng nhập ngay VZ99, đánh siêu tốc 1 GIÂY săn phúc lợi! Thưởng cao nhất 6.888.000đ

Vừa chơi vừa nhận thưởng, vừa có thể tán ngẫu với các cú đêm khác trong phòng chat

Phương thức nhận quà 

Vui lòng liên hệ chuyên viên sự kiện nhận thưởng trong ngày từ 9:00 – 21:00, quá thời gian giải thưởng vô hiệu!

Quy tắc hoạt động

1. Hoạt động chỉ áp dụng đối với chơi xổ số siêu tốc 1 giây

2. Tất cả các hoạt động của VZ99 đều chỉ dành cho thành viên hiệu quả. Nếu phát hiện cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng các hoạt động khuyến mãi để trục lợi, những hành vi bất thường, gian lận. Chúng tôi có quyền hủy bỏ tư cách tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi đối với bạn

3. Giải đáp tất cả các chương trình khuyến mãi dựa theo tiêu chuẩn của VZ99!

Trả lời