Nội dung hoạt động

Tất cả hội viên mới và cũ của nhà cái VZ99, chỉ cần chia sẻ quảng cáo VZ99 lên tường Facebook để chế độ công khai có thể nhận thưởng, bạn bè càng nhiều, nhận thưởng càng lớn, cao nhất có thể nhận được 228K

Chú thích

Hội viên mới: Tổng tích lũy tiền nạp đạt 100.000 VNĐ

Hội viên cũ: Tổng tích lũy tiền nạp đạt 5.000.000 VNĐ (tổng tiền nạp tính từ khi đăng ký tới ngày nhận thưởng từ chương trình này)

Quy tắc hoạt động

  1. Hội viên muốn tham gia hoạt động phải liên hệ chuyên viên sự kiện để đăng ký, cung cấp tên tài khoản VZ99 và tên tài khoản Facebook, tư vấn nội dung quảng cáo hội viên cần chia sẻ
  2. Các hoạt động chia sẻ phải để chế độ công khai, quảng cáo phải được treo ít nhất trên 24h
  3. Chia sẻ thành công sau 24h có thể liên hệ chuyên viên sự kiện xác nhận để nhận thưởng
  4. Nếu phát hiện các nhân hay tổ chức nào lợi dụng hoạt động khuyến mãi để trục lợi, những hành vi bất thường gian lận. Chúng tôi có quyền hủy bỏ tư cách tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi đối với bạn
  5. Giải đáp tất cả các chương trình khuyến mãi dựa theo tiêu chuẩn của VZ99

Trả lời